Specialisten in strafrecht

Lodge Advocaten is gespecialiseerd in alle soorten strafzaken. Zo kunnen wij u onder meer bijstaan in de volgende zaken:

Verkeersdelicten
Geweldsdelicten
Diefstal
Drugsdelicten
Moord
Zedendelicten

Wanneer u of een familielid in Spanje gearresteerd wordt, is het van het grootste belang dat u de zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met een advocaat. Het Spaanse rechtssysteem wijkt op belangrijke punten af van het Nederlandse. Laat u daarom bijstaan door de strafrechtspecialisten van Lodge Advocaten. Zij kunnen u in uw eigen taal de procedure uitleggen en met u meedenken over de best mogelijke juridische verweren.

De gedetineerde buitenlander neemt een speciale plaats in binnen het Spaanse rechtssysteem. Vanwege het vermeende vluchtgevaar zal de rechter eerder geneigd zijn om voorlopige hechtenis op te leggen. Een advocaat die vertrouwd is met alle eigenaardigheden waarmee buitenlandse gedetineerden in Spanje te maken krijgen, kan u in alle situaties een passend advies geven.

Houdt er verder rekening mee dat de straffen in Spanje in veel gevallen aanzienlijk hoger liggen dan in Nederland. Met name drugsdelicten worden zeer zwaar bestraft.
De inzet is hoog, neem daarom contact op met een (internationaal) strafrechtadvocaat.