Wim van Putten

Advocaat

Wim van Putten heeft een brede ervaring opgebouwd in het ondernemingsrecht en het contractenrecht, met een nadruk op het vastgoedrecht. Ook het aansprakelijkheidsrecht in bouwzaken behoort tot zijn vaste praktijk. Met zijn ruime ervaring in het huurrecht, staat hij professionele verhuurders, maar ook huurders bij. Wim is sedert 1989 lid van de balie te Antwerpen.

Mari-Angeles Vega Léon

Advocaat

Mari-Angeles Vega Leon assisteert cliënten bij de redactie, onderhandeling en geschillenbeslechting rond allerlei (handels)contracten. Aangezien haar praktijk een uitgesproken internationaal accent heeft, is zij zeer beslagen in het internationaal privaatrecht. Zij wordt regelmatig voor haar expertise geconsulteerd door buitenlandse (veelal Spaanstalige) cliënten, advocaten en juristen. Mari-Angeles is sedert 1991 lid van de Balie van Antwerpen

Els Devroe

Advocaat

Els Devroe behandelt voornamelijk dossiers in het kader van het sociaal zekerheidsrecht en verzekeringsrecht, zoals zaken op het gebied van ziekteverzekering en arbeidsongevallen. Zij heeft ook een bijzondere expertise opgebouwd in verband met medische aansprakelijkheidsdossiers en verkeerszaken, zowel wat betreft de burgerlijke als strafrechtelijke verdediging. Els is sedert 1990 lid van de Balie te Antwerpen.

Mariska Volkerink

Jurist

Mariska Volkerink was sinds 2000 advocaat Nederlands arbeidsrecht. Vanaf 2009 is zij als jurist betrokken bij Lodge Advocaten. Zij behandelt veel zaken betreffende het grensoverschrijdend arbeidsrecht. Mariska adviseert Belgische en Nederlandse werknemers en werkgevers omtrent Nederlands arbeidsrecht, waaronder ook reorganisaties.