Mari-Angeles Vega Leon assisteert cliënten bij de redactie, onderhandeling en geschillenbeslechting rond allerlei (handels)contracten.

Aangezien haar praktijk een uitgesproken internationaal accent heeft, is zij zeer beslagen in het internationaal privaatrecht. Zij wordt regelmatig voor haar expertise geconsulteerd door buitenlandse (veelal Spaanstalige) cliënten, advocaten en juristen.

Mari-Angeles is sedert 1991 lid van de Balie van Antwerpen