Aanranding is strafbaar in artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht. Onder feitelijke aanranding van de eerbaarheid wordt verstaan: “Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen maakt zich schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid”. Het dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling is eenvoudig te begaan. Bij aanranding is er geen sprake van het binnendringen van het lichaam. Bij verkrachting is er wel sprake van het binnendringen van het lichaam.

Een gespecialiseerde advocaat weet hoe hij u, in deze gevoelige en emotioneel zware zaken, het beste bij kan staan, hij weet waar de zwakke punten in het bewijs zitten. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat.

Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug