Als er bij een diefstal geweld wordt gebruikt om de diefstal voor te bereiden, gemakkelijker te maken, of om vluchten mogelijk te maken is er sprake van een strafverzwarende omstandigheid. Als er veel geweld wordt gebruikt, of als hiermee gedreigd wordt kunnen er in het geval van een veroordeling hoge gevangenisstraffen worden opgelegd. In sommige gevallen zelfs van enkele jaren. Herkenning is vaak lastig en getuigenverklaringen zijn niet altijd even zuiver. Een gespecialiseerde advocaat waar de zwakke punten in het bewijs zitten. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug