Indien iemand door u toedoen het leven verliest kan er sprake zijn van dood door schuld. Dit is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Of er ook daadwerkelijk sprake is van verwijtbaarheid zal met name afhangen van de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug