Het vervoeren van zowel softdrugs als harddrugs is bij artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Voor de strafmaat zijn los van de persoonlijke omstandigheden vooral de hoeveelheid vervoerde verdovende middelen van belang. Daarnaast is de rol die de dader heeft gespeeld in het transport van belang. Is de verdachte gebruikt als ‘pakezel’, is de verdachte – die op zich niet als crimineel aangemerkt kan worden- door een complex van factoren ertoe gebracht drugs te smokkelen? Voorbeelden zijn bv. Armoede, overwicht van de organisatie, persoonlijke sociale omstandigheden zoals een ziek familielid of de zorg voor kinderen.

In dit specifieke geval kan op geraffineerde wijze ontkennen dan het zich beroepen op uw zwijgrecht e.d., een contra-indicatie zijn om het pakezelschap aan te nemen. Als u gezien wordt als lid van een organisatie kan in het geval van een veroordeling uw straf 2 soms zelfs 3 keer zo hoog uitvallen. Het is alleen om die reden al zaak dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat. De strafrechtspecialisten van Lodge Advocaten zullen met u meedenken over de best mogelijke juridische verweren. Op die manier kan een veroordeling, een te hoge straf of onnodig financieel nadeel worden voorkomen.

Terug