Geweldsdelicten zijn misdrijven. Dit houdt in dat het een strafbaar feit betreft waarbij een gevangenisstraf opgelegd zou kunnen worden. De straffen kunnen uiteenlopen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf (werkstraf of leerstraf) tot een geldboete.
Het kan ook zijn dat u wordt vrijgesproken of dat u geen straf krijgt omdat het delict niet kan worden bewezen of omdat u er niets aan kon doen. U kunt in dit geval (kosteloos) een schadevergoedingsverzoek in laten dienen door uw advocaat.

Het is ook mogelijk dat het Openbaar Ministerie u een transactie (geldboete) aanbiedt of dat er een TOM-zitting of officierszitting wordt gepland om buiten de rechter om uw strafzaak af te doen. Voordeel hiervan is dat u zich dan niet voor de rechter (in het openbaar) hoeft te verantwoorden. Als u de transactie betaalt of de taakstraf accepteert is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter. Houdt u er wel rekening mee dat u hiermee bekent zich schuldig te hebben gemaakt aan dit strafbare feit en dat dit feit ook op uw Justitiƫle Documentatie (uw strafblad) zal worden vermeld. Zonder bijstand van een advocaat zult u geen afschrift van het dossier ontvangen.
De strafrechtspecialisten van Lodge Advocaten zullen met u meedenken over de best mogelijke juridische verweren.