Huiselijk geweld is een verzamelnaam voor misdrijven die plaatsvindt tussen personen in een gezinssituatie. Of dit geweld nu binnen of buiten plaatsvindt maakt geen verschil. Mishandeling, belaging en bedreiging zijn de meest voorkomende vormen van huiselijk geweld. Het Openbaar Ministerie heeft het voorkomen van huiselijk geweld tot een van haar speerpunten gemaakt. Zij zal dan ook harder optreden tegen geweld binnen een gezinssituatie dan dat zij doet in standaard geweldzaken.

U dient er tevens rekening mee te houden dat Bureau Jeugdzorg, het steunpunt huiselijk geweld de reclassering of andere overheidsinstellingen zullen worden ingeschakeld. Maatregelen als uithuisplaatsing van minderjarige kinderen, een straatverbod en/of contactverbod kunnen eenvoudig worden opgelegd. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug