Art 11 Wegenverkeerswet 1994 “Het is verboden opzettelijk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend motorrijtuig op de weg te gebruiken.”
Overtreding van art. 11 WvW 1994 kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden en/of een geldboete van €7600,-. Zeker voor minderjarigen kan het van het grootste belang zijn dat de zaak buitengerechtelijk wordt afgedaan. Uw strafrechtspecialist kan u hierbij van dienst zijn.

Terug