In artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is kinderpornografie strafbaar gesteld: “Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft”.

Kort gezegd komt het er op neer dat elke pornografische afbeelding van kinderen onder dit artikel valt. De middelen die Justitie inzet om kinderpornobezitters op te sporen zijn steeds geavanceerder.

Als verdachte heeft u een strafrechtadvocaat nodig die gespecialiseerd is in dit soort zaken. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug