Het opzettelijk toebrengen van pijn, verwondingen of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht is strafbaar gesteld in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht (eenvoudige mishandeling), bij artikel 301 Wetboek van Strafrecht (mishandeling met voorbedachten rade), artikel 302 Wetboek van Strafrecht (zware mishandeling) en artikel 303 Wetboek van Strafrecht (zware mishandeling met voorbedachten rade).

Als het slachtoffer als gevolg van deze mishandeling komt te overlijden is daar een apart strafverzwarend artikel aan toegevoegd. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, kan de rechter (zeer waarschijnlijk) overgaan tot het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van meerdere jaren. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak daarom op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug