Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen is strafbaar gesteld in artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige ondergeschikte, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Een gespecialiseerde advocaat weet hoe hij u, in deze emotioneel zware zaken, het beste bij kan staan, hij weet waar de zwakke punten in het bewijs zitten. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug