Onder openlijk geweld wordt verstaan geweld in groepsverband gepleegd tegen personen of goederen. Dit is strafbaar gesteld in artikel 141 Wetboek van Strafrecht.
Wil er sprake zijn van openlijke geweldpleging dan dienen er dus meerdere personen betrokken te zijn bij het strafbare feit. U hoeft geen actieve rol te hebben gehad bij alle gedragingen van de groep. Erbij zijn en bijdrage aan een ‘sfeer van ontremming’ is al genoeg. Bij openlijke geweld worden er vaak veel inhoudelijk afwijkende verklaringen afgelegd. De kans dat niet alle verklaringen op elkaar aansluiten is daarom groot.

De schade veroorzaakt door de gehele groep kan enorm oplopen. U bent hier als deelnemer, in het geval van een veroordeling, hoofdelijk voor aansprakelijk. Het gehele bedrag kan dus op u verhaald worden. Als straf kan een taakstraf worden opgelegd, maar ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf behoort tot de mogelijkheden.
Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug