Bij overtreding van art 8 WvW 1994 (onder invloed besturen van auto’s en motoren) zal bij een alcoholpromillage van meer dan 1,31 BAG (‰)of 571 AAG (Ugl) uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd. Dit geldt ook als u meer dan 50 kilometer per uur te hard heeft gereden of als u weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (art. 8 lid 2 WVW1994). Bij ernstige hinder of gevaar voor de verkeersveiligheid kan de politie ook overgaan tot het invorderen van uw rijbewijs. Bij betrokkenheid bij een zwaar verkeersongeval kan de politie ook beslissen uw rijbewijs in te vorderen.
Hoe krijgt u uw rijbewijs weer terug

Uw rijbewijs zal na de invordering door de politie worden doorgezonden naar de Officier van Justitie of het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) te Utrecht. Daar wordt binnen 10 dagen besloten of er tot inhouding van het rijbewijs zal worden over gegaan. Uw zaak zal –normaliter- binnen een half jaar worden afgedaan. Dit kan bij de rechter zijn, maar dit kan ook middels een Officierszitting bij het Openbaar Ministerie zelf. U kunt deze zitting afwachten, maar wij adviseren u om tussentijd een klaagschrift tegen de inhouding in te dienen bij de Rechtbank. De rechter kan namelijk beslissen dat het Openbaar Ministerie in afwachting van de inhoudelijke behandeling uw rijbewijs moet retourneren. De rechter zal anders dan het Openbaar Ministerie meer rekening houden met de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden. Na een succesvolle klaagschriftprocedure zal een rechter er bij een inhoudelijke behandeling doorgaans niet meer overgaan tot een hernieuwde inhouding. Lodge Advocaten zal u in beide procedures vakkundig en tegen een betaalbare prijs bijstaan.
CBR
houdt u er rekening mee dat naast het strafrechtelijk traject het CBR ook nog verschillende trajecten kan starten. Op grond van de door de politie aan het CBR uitgebrachte mededeling en de geconstateerde feiten kan het CBR u deel laten nemen aan een nader onderzoek. Er zijn drie onderzoeken mogelijk: het onderzoek alcohol / drugs, het medisch onderzoek en het onderzoek naar de rijvaardigheid.
Afhankelijk van de uitkomst kunnen er 4 educatieve maatregelen worden opgelegd: de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA), de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA), de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG), en het omstreden Alcoholslotprogramma (ASP)
Uw strafrechtspecialist van Lodge Advocaten zal u in dit traject met name voorafgaand aan de onderzoeken kunnen adviseren en voorzien van tips.

Terug