Bij een snelheidsovertredingen waarbij u tot 50 kilometer per uur te hard hebt gereden krijgt u, bij een eerste keer, meestal een geldboete. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zal u een acceptgiro met een transactievoorstel doen toekomen. Bij tijdige betaling zal er verder geen vervolging plaatsvinden. Houdt u er wel rekening mee dat deze overtreding wel in uw Justitiële Documentatie (strafblad) genoteerd zal worden. Bij een nieuwe soortgelijke overtreding zal dit feit als strafverzwarende omstandigheid worden meegenomen.

Als u de maximumsnelheid met 50 kilometer per uur of meer overtreedt, of bij een herhaling (recidive), zal uw rijbewijs worden ingevorderd. Als de politie u bij een dergelijke overtreding staande houdt is zij wettelijk verplicht uw rijbewijs in te nemen. De rijontzegging kan variëren in lengte van een paar maanden voorwaardelijk tot een jaar of meer onvoorwaardelijk, voor de ernstige gevallen. Hoge snelheidsovertredingen, al dan niet gecombineerd met bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen en/of een ongeval en/of recidive, kan er ook toe leiden dat uw rijbewijs wordt doorgezonden naar het CBR.

Hoe krijgt u uw rijbewijs weer terug

Uw rijbewijs zal na de invordering door de politie worden doorgezonden naar de Officier van Justitie of het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) te Utrecht. Daar wordt binnen 10 dagen besloten of er tot inhouding van het rijbewijs zal worden over gegaan. Uw zaak zal –normaliter- binnen een half jaar worden afgedaan. Dit kan bij de rechter zijn, maar dit kan ook middels een Officierszitting bij het Openbaar Ministerie zelf. U kunt deze zitting afwachten, maar wij adviseren u om tussentijd een klaagschrift tegen de inhouding in te dienen bij de Rechtbank. De rechter kan namelijk beslissen dat het Openbaar Ministerie in afwachting van de inhoudelijke behandeling uw rijbewijs moet retourneren. De rechter zal anders dan het Openbaar Ministerie meer rekening houden met de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden. Na een succesvolle klaagschriftprocedure zal een rechter er bij een inhoudelijke behandeling doorgaans niet meer overgaan tot een hernieuwde inhouding. Lodge Advocaten zal u in beide procedures vakkundig en tegen een betaalbare prijs bijstaan.

Terug