Indien er bij politie of Justitie door een feitelijke constatering van de politie het vermoeden bestaat dat u niet meer voldoet aan de eisen van geschiktheid of rijvaardigheid zal het CBR worden ingeschakeld. Het CBR zal aangeven dat u hangende het onderzoek -tijdelijk- niet meer in het bezit mag zijn van uw rijbewijs. Een dergelijke melding van politie of Justitie welke tot een vorderingsprocedure kan leiden zal doorgaans verband houden met het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen, afhankelijkheid van alcohol of drugs, een ernstige snelheidsovertreding of een verkeersongeval.
Vorderingsprocedure CBR
Als bestuurder moet je medisch geschikt en rijvaardig zijn. Bij het verkrijgen van uw rijbewijs heeft u aan moeten tonen dat u aan deze voorwaarden heeft voldaan. Als er redenen zijn om op een later tijdstip te twijfelen aan uw rijgeschiktheid of rijvaardigheid zal het CBR een onderzoek instellen. Dit onderzoek zal zich toespitsen op de algemene verkeersveiligheid. Het CBR kan de vorderingsprocedure starten.
Verplichte cursus
U kunt door het CBR verplicht worden een cursus te volgen of aan nader onderzoek mee te werken. De kosten van de cursus zullen voor uw eigen rekening komen. De cursussen zijn intensief en dienen zonder meer serieus genomen te worden. Als u namelijk niet voldoet aan de door het CBR gestelde eisen, dan kan het CBR besluiten om uw rijbewijs voor onbepaalde tijd ongeldig te verklaren. De algemene verkeersveiligheid op de weg zal hier de gebruikte argumentatie zijn. Laat in het geval van een ongeldigverklaring uw specialist zo snel als mogelijk bezwaar maken tegen deze beslissing. Houdt u de beroepstermijnen goed in de gaten. Binnen de beroepstermijn zal uw advocaat (eventueel pro-forma) bezwaar in moeten dienen. Ook als de strafzaak goed voor u afloopt kan de invordering van het CBR gewoon doorgaan. Een dergelijke ongeldigverklaring kan jaren duren.
De advocaten van Lodge Advocaten hebben zich gespecialiseerd in het terugvorderen van rijbewijzen welke zijn ingevorderd door het CBR.

Terug