Rijden onder invloed is strafbaar gesteld in artikel 8 Wegenverkeerswet. Het is verboden een voertuig (óók een fiets of brommer) te besturen onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen waarvan je zou kunnen verwachten dat gebruik de rijvaardigheid kan beïnvloeden. De hoogte van het alcoholgehalte zal bepalend zijn voor de hoogte en de soort straf die kan worden opgelegd. Veelal zal er worden aangeboden de zaak met een transactie (boete) af te doen. Maar indien er een Adem-AlcoholGehalte (AAG) van 571 microgram of meer wordt gemeten, of een Bloed-Alcoholgehalte (BAG) van 1,31 promille of meer zal het Openbaar Ministerie de rechter vragen een rijontzegging op te leggen. Die rijontzegging kan variëren van 6 maanden voorwaardelijk tot 5 jaar onvoorwaardelijk, voor heel ernstige gevallen. In het geval van herhaling (recidive) kan de op te leggen rijontzegging verdubbelen en voor maximaal 10 jaar worden opgelegd.

Hoe krijgt u uw rijbewijs weer terug

Uw rijbewijs zal na de invordering door de politie worden doorgezonden naar de Officier van Justitie of het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) te Utrecht. Daar wordt binnen 10 dagen besloten of er tot inhouding van het rijbewijs zal worden over gegaan. Uw zaak zal –normaliter- binnen een half jaar worden afgedaan. Dit kan bij de rechter zijn, maar dit kan ook middels een Officierszitting bij het Openbaar Ministerie zelf. U kunt deze zitting afwachten, maar wij adviseren u om tussentijd een klaagschrift tegen de inhouding in te dienen bij de Rechtbank. De rechter kan namelijk beslissen dat het Openbaar Ministerie in afwachting van de inhoudelijke behandeling uw rijbewijs moet retourneren. De rechter zal anders dan het Openbaar Ministerie meer rekening houden met de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden. Na een succesvolle klaagschriftprocedure zal een rechter er bij een inhoudelijke behandeling doorgaans niet meer overgaan tot een hernieuwde inhouding. Lodge Advocaten zal u in beide procedures vakkundig en tegen een betaalbare prijs bijstaan.
CBR
houdt u er rekening mee dat naast het strafrechtelijk traject het CBR ook nog verschillende trajecten kan starten. Op grond van de door de politie aan het CBR uitgebrachte mededeling en de geconstateerde feiten kan het CBR u aan een onderzoek laten deelnemen. Er zijn drie onderzoeken mogelijk: het onderzoek alcohol / drugs, het medisch onderzoek en het onderzoek naar de rijvaardigheid.
Afhankelijk van de uitkomst kunnen er 4 educatieve maatregelen worden opgelegd: de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA), de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA), de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG), en het omstreden Alcoholslotprogramma (ASP)
Lodge Advocaten zal u in dit traject met name voorafgaand aan de onderzoeken kunnen adviseren en voorzien van tips.
In beslag nemen auto of motor
Onder bepaalde omstandigheden kan de politie overgaan tot inbeslagname van uw voertuig. Dat kan in het kader van art. 8 WvW 1994 al bij een ademalcoholgehalte vanaf 571 microgram (AAG), of wanneer de verdachte weigert mee te werken aan het alcoholonderzoek, of als er sprake is van twee herhalingen (recidive) binnen de vijf jaar daaraan voorafgaand.

Terug