Als er op een stelselmatige wijze met opzet inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een persoon is er sprake van stalking. Hinderlijk volgen, veelvuldig ongewenst contact opnemen, posten bij de woning of werkplek zijn voorbeelden waarbij het slachtoffer in zijn of haar privacy
Stalking (belaging) is strafbaar gesteld in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht:
Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Terug