Verkrachting is strafbaar gesteld in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die door geweld of een ander feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnen dringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of een geldboete van de vijfde categorie”.

Een gespecialiseerde advocaat weet hoe hij u, in deze emotioneel zware zaken, het beste bij kan staan, hij weet waar de zwakke punten in het bewijs zitten. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug