Het wetboek van Strafrecht heeft diefstal strafbaar gesteld in artikel 310 Wetboek van Strafrecht.
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt als schuldig aan diefstal gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Afhankelijk van de waarde en de omvang van de diefstal, of er sprake is van herhaling, en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte zal een geldboete, een werkstraf of onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd. Voor zakkenrollen zal als richtlijn gelden bij een ‘first-offender’ 4 weken gevangenisstraf onvoorwaardelijk.
De praktijk leert dat lichte varianten van diefstal, zoals winkeldiefstal en fietsendiefstal nogal eens door de Officier van Justitie worden afgedaan door middel van een transactie of via een TOM-zitting/Officierszitting. Het gaat daarbij globaal om eenvoudige diefstal, zonder strafverzwarende omstandigheden, met beperkte schade.

Als u de transactie betaalt of de taakstraf accepteert is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter. Houdt u er wel rekening mee dat u hiermee bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit en dat dit feit ook op uw Justitiële Documentatie (uw strafblad) zal worden vermeld. Hierdoor kunt u problemen krijgen met de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag, en tevens zal hier bij een volgende soortgelijke overtreding in negatieve zin rekening worden gehouden.

Zonder bijstand van een advocaat zult u geen afschrift van het dossier ontvangen. Bespreek uw mogelijkheden daarom goed met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug