Lodge Advocaten is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij HDI Global Speciality SE (correspondentieadres: Postbus 925, 3000 AX te Rotterdam), overeenkomstig de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De polisvoorwaarden kunt u kosteloos bij ons opvragen. De maximale dekking is €500.000,- per aanspraak en €1.000.000,- per contractjaar.