Het runnen van een hennepkwekerij of wietplantage is altijd strafbaar. Bij een kwekerij van 5 planten of minder zal er echter niet vervolgd worden. Justitie gaat dan uit van het kweken voor eigen gebruik. Bij ontdekking zal uw strafzaak weliswaar geseponeerd worden, maar uw planten en apparatuur zullen wel in beslag worden genomen en verbeurd worden verklaard of worden onttrokken aan het verkeer.
Bij meer dan 5 planten gaat zal het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging. Uw straf zal dan met name af hangen van de hoeveelheid planten en de wijze waarop er gekweekt wordt. Justitie gaat uit van bedrijfsmatig kweken in het geval er met een zekere professionaliteit gekweekt wordt in ruimtes zoals bijvoorbeeld een (woon)huis of bedrijfspand met als kennelijk doel de verkoop van de geoogste planten. Bij een verdachte die alleen heeft gehandeld en niet eerder voor een dergelijk feit is veroordeeld, ‘first offender’, kunt u uitgaan van de volgende richtlijn:

Bij 50 – 100 hennepplanten een boete van € 1.000,–,
Bij 100 – 500 hennepplanten 120 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf,
Bij 500 – 1000 hennepplanten 180 uur taakstraf + 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

In het geval van een veroordeling dient u er echter rekening mee te houden dat het hier niet bij zal blijven. Het Openbaar Ministerie zal aan de hand van het vermeende aantal oogsten berekenen wat uw winst is geweest. Dit voordeel zal met een ontnemingsmaatregel [Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel] van u worden teruggevorderd.
Daarnaast zal het Openbaar Ministerie alle apparatuur verbeurdverklaren en/of onttrekken aan het verkeer.
Uw energieleverancier zal in het geval dat vaststaat dat er op illegale wijze elektriciteit is afgetapt aangifte doen van diefstal en de door hun geleden kosten berekenen en op u gaan verhalen. Bij deze berekening kan een oogst meer of minder tienduizenden euro’s verschil maken.
Tot slot kan uw verhuurder uw huurovereenkomst beëindigen en alle kosten om de woning of bedrijfspand weer in de oude staat terug te brengen op u verhalen.
Al deze bedragen samen kunnen vrij snel meer dan €100.000,- bedragen. Het is om die reden zaak dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat. De strafrechtspecialisten van Lodge Advocaten zullen met u meedenken over de best mogelijke juridische verweren. Op die manier kan een veroordeling, een te hoge straf of onnodig financieel nadeel worden voorkomen.

Terug