Op vordering van het Openbaar Ministerie kan de rechter aan een veroordeelde in een aparte procedure de verplichting opleggen tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, artikel 36e Wetboek van Strafrecht. Met deze ‘Pluk-ze-wetgeving’ wordt beoogd de financiële positie van de veroordeelde terug te draaien naar de situatie zoals deze was voordat het delict werd gepleegd.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zal de onherroepelijk geworden maatregel tenuitvoer leggen. Als u niet betaalt zal er een deurwaarder worden ingeschakeld om het geldbedrag in te vorderen. Indien nodig kunnen er ook andere pressiemiddelen zoals hechtenis en lijfsdwang worden ingezet om u tot betalen te dwingen. Alleen al gezien de impact die dit op uw privésituatie kan hebben is het zaak dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat. De strafrechtspecialisten van Lodge Advocaten zullen met u meedenken over de best mogelijke juridische verweren. Op die manier kan een te groot onnodig financieel nadeel worden voorkomen.

Terug