Art 5 Wegenverkeerswet 1994 “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”
Gevaarzetting is een overtreding van art. 5 WvW 1994 en kan worden bestraft met een hechtenis voor de duur van twee maanden of een boete van € 3800,-. Daarnaast kan de rechter u een ontzegging van de rijbevoegdheid van 2 jaar opleggen, en in het geval van herhaling (recidive) zelfs 4 jaar. Tot slot kan uw rijbewijs worden ingenomen door Politie of Justitie en worden doorgestuurd naar het CBR.

Hoe krijgt u uw rijbewijs weer terug

Uw rijbewijs zal na de invordering door de politie worden doorgezonden naar de Officier van Justitie. De officier zal binnen 10 dagen beslissen of er tot inhouding van het rijbewijs zal worden over gegaan. Uw zaak zal –normaliter- binnen een half jaar worden afgedaan. Dit kan bij de rechter zijn, maar dit kan ook middels een Officierszitting bij het Openbaar Ministerie zelf. U kunt deze zitting afwachten, maar wij adviseren u om tussentijd een klaagschrift tegen de inhouding in te dienen bij de Rechtbank. De rechter kan namelijk beslissen dat het Openbaar Ministerie in afwachting van de inhoudelijke behandeling uw rijbewijs moet retourneren. De rechter zal anders dan het Openbaar Ministerie meer rekening houden met de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden. Na een succesvolle klaagschriftprocedure zal een rechter er bij een inhoudelijke behandeling doorgaans niet meer overgaan tot een hernieuwde inhouding. Lodge Advocaten zal u in beide procedures vakkundig en tegen een betaalbare prijs bijstaan.
CBR
Na doorzending kan het CBR ook nog een traject starten. Op grond van de door de politie aan het CBR uitgebrachte mededeling en de geconstateerde feiten kan het CBR nader onderzoek doen naar uw rijvaardigheid.
Afhankelijk van de uitkomst kan de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) worden opgelegd.
Uw strafrechtspecialist van Lodge Advocaten zal u in dit traject met name voorafgaand aan de onderzoeken kunnen adviseren en voorzien van tips.

Terug