Wie zich niet aan de verkeersregels houdt, begaat ofwel een overtreding (een licht strafbaar feit) of een misdrijf (een strafbaar feit waarvoor een gevangenisstraf opgelegd zou kunnen worden). De straffen kunnen uiteenlopen van een transactie (boete), een rijontzegging, een taakstraf (werkstraf of leerstraf) of in uitzonderlijke gevallen zelfs een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De strafrechtspecialisten van Lodge Advocaten zullen met u meedenken over de best mogelijke juridische verweren.

CBR

Houdt u er rekening mee dat naast het strafrechtelijk traject het CBR ook nog verschillende trajecten kan starten. Op grond van de door de politie aan het CBR uitgebrachte mededeling en de geconstateerde feiten kan het CBR u opdragen zich nader te laten onderzoeken. Er zijn drie onderzoeken mogelijk: het onderzoek alcohol / drugs, het medisch onderzoek en het onderzoek naar de rijvaardigheidscursus.

Afhankelijk van de uitkomst kunnen er 4 educatieve maatregelen worden opgelegd: de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA), de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA), de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) en het omstreden Alcoholslotprogramma (ASP).