Moord is het meest ernstigste delict dat het Wetboek van Strafrecht kent. Een moord zal niet alleen in de omgeving van het slachtoffer en de samenleving maar ook bij de vermeende verdachte gevoelens van angst en onveiligheid teweeg brengen. Moord is strafbaar gesteld in artikel 289 Wetboek van Strafrecht: “Hij die opzettelijk en met voorbedachte rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.” Een gespecialiseerde advocaat weet hoe hij u, in deze emotioneel zware zaken, het beste bij kan staan, hij weet waar de zwakke punten in het bewijs zitten. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Doodslag

Doodslag is het opzettelijk, maar niet met voorbedachte rade, iemand van het leven beroven. Er is al sprake van opzet indien u wist, of had moeten weten, dat uw handeling iemands dood zou kunnen veroorzaken. Indien u iemand met voorbedachte rade van het leven berooft wordt dit moord genoemd. In artikel 287 Wetboek van Strafrecht is doodslag strafbaar gesteld. Het wordt aldaar omschreven als: “Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.” Een gespecialiseerde advocaat weet hoe hij u, in deze emotioneel zware zaken, het beste bij kan staan, hij weet waar de zwakke punten in het bewijs zitten. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Dood door schuld

Indien iemand door u toedoen het leven verliest, kan er sprake zijn van dood door schuld. Dit is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Of er ook daadwerkelijk sprake is van verwijtbaarheid zal met name afhangen van de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug