Een zedendelict is een zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, het zelfbeschikkingsrecht wordt flink geweld aan gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft in haar richtlijnen aangekondigd zware straffen op te leggen voor dit soort zware delicten. In de praktijk komt dit neer op een strafeis van jaren onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Er is echter geen rechtsgebied waar zoveel valse en/of niet te bewijzen aangiften worden gedaan als in zedenzaken. Problemen in de relationele sfeer of een tekort aan bewijsmiddelen, uw strafrechtspecialist bespreekt met u uw mogelijkheden en zal uw verweer vormgeven.

Op die manier kan een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.
Het Openbaar Ministerie gaat steeds hogere straffen eisen bij zedendelicten. Zo zal in het geval van een verkrachting 36 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf kunnen worden geƫist. De omstandigheden van het geval kunnen strafverzwarend werken. U moet dan denken aan het gebruik van geweld, een kwetsbaar slachtoffer, het niet gebruiken van een condoom, besmettingsgevaar etc.. Het OM heeft haar richtlijn gebaseerd op de jurisprudentie en de mening van burgers en meent hiermee gehoor te geven aan de roep van de samenleving om zwaardere straffen te eisen. De inzet is hoog, het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat.